Австрийската щора, позната още и като Лондонска щора, е едно комбинирано представяне на два механизма в едно, от една страна имате възможност да повдигате материята нагоре, така, както е при Римската щора, а от друга страна можете да събирате материята встрани, като завеса.
Материите, които се използват за този механизъм са обикновено ефирни или средно плътни, макар че биха могли да бъдат и по-плътни. Този ефект на буфан, който се получава в долната част на щората при събирането и нагоре е една романтична нотка, която успокоява окото и придава на прозорците повече декоративност.