Плисе щората вече намира все повече своето присъствие в нашето ежедневие.

Забързаният ден на всеки от нас е наложило създаването на плисе щори. Със своята антистатичност и лесна поддръжка плисето се налага изключително в съвременния ни дом, офис и хотел. Напомнящ хармоника, плисе щората е единственият, който позволява покритието на нестандартните видове прозорци в съвременното строителство.