Щора тип Японска стена е една разчупена завеса, но с правилни форми, съставена от отделни пана, които се плъзгат по релсов механизъм и позволяват да се създаде една илюзорна обемност на помещенията.

Тази разчупена завеса предполага налагането на различен стил в колорита на интериора, като позволява да поиграем с въображението си и да променяме аранжировката на различните пана, както в цветово отношение, така и като движение на отделните пана и умелото им съчетаване с друг тип щора (напр. римска, завеса, перде или плисе).

Щори тип Японска стена са изключително подходящи за тип френски прозорци или плъзгащи се врати, използват се и като преграден елемент между две помещения.